Arthur calendar

Alternative view http://www.item.ntnu.no/calendars/arthur.php

WhenWhatDescriptionWhere
26.01.2017Arthur
31.01.2017QoMEX 2017 meeting
01.02.2017KTH meeting
01.02.2017Britta Hale
02.02.2017Meeting w/Katrien
02.02.2017Møte referansegruppe ttm4100
07.02.2017Meeting w/Gianfranco
08.02.2017Britta Hale
09.02.2017Meeting w/Katrien
13.02.2017TTM4115 Design av reaktive systemer
14.02.2017Sarmilan Gunabala (stud)
14.02.2017Ingrid Volden (stud)
14.02.2017Thea Svenkerud Rydjord(stud)
15.02.2017Britta Hale
16.02.2017Norvald
17.02.2017TM8102 Default Mozilla DescriptionArthur
17.02.2017Magnus Skeide Skype intervju
20.02.2017Yuming
21.02.2017Yuming
22.02.2017Britta Hale
23.02.2017Britta Hale
01.03.2017Ingrid Volden (stud)
01.03.2017Caroline Selte, Abakus
02.03.2017TM8102 v/Yuming Savannen
06.03.2017Finn Arve
08.03.2017Ingrid Volden (stud)
08.03.2017Mads Fornes
14.03.2017Meeting on 14 March (Tuesday) 1. Discuss and decide the final objectives of the project which we want to achieve in the end. \n\n2. Discuss and decide the option(s) for doing GO change. \n\n3. Make a more detailed / specific plan, considering also thesis writing.Arthur meeting room
14.03.2017Lisa Ottesen veiledning
15.03.2017Møte vedrørende håndtering kontakt med næringslivet og innovasj
15.03.2017Cineldi
15.03.2017Frank
15.03.2017Ingrid Volden
16.03.2017Sigcomm paper meeting (katrien)
21.03.2017Møte v/Finn Arve
23.03.2017Heidi Svendsen
27.03.2017Sigcomm paper meeting
30.03.2017Finn Arve
31.03.2017Abakus Bedriftskom
05.04.2017Abakus bedkom
06.04.2017Prosjektarbeid TTM4115
06.04.2017TTM4100 referansegruppe
21.04.2017gruppearbeid i TTM4115
24.04.2017Caroline Selte
27.04.2017TTM4115 gruppearbeid
27.04.2017Befaring Pål
28.04.2017Møte v/Harald Arthur
28.04.2017Bendik Markussen (booket av MN)
02.05.2017Håvard
04.05.2017Bb læringsassistenter
09.05.2017Intervjuer Bredvid
10.05.2017Mona
15.05.2017TM8102 Default Mozilla Description
22.05.2017Reservert for service
23.05.2017Ingrid Volden
24.05.2017David
30.05.2017Abakus
31.05.2017Prosjektpresentasjon
01.06.2017Jens Rensaa
01.06.2017Jens Rensaa
02.06.2017Møte v/Harald Varshita
02.06.2017Møte v/Harald Nina.
06.06.2017Ingrid Volden
07.06.2017Møte v/Harald Liv Karen
09.06.2017Befaring Pål
15.06.2017Møte v/Finn Arve
20.06.2017AYF follow up
10.07.2017AYF survey follow-up Skype
16.08.2017TTM4128 konteksamen
21.08.2017Memoscale
29.08.2017doreid
30.08.2017Ole Andreas Hansen prosjektveiledning
31.08.2017Maria
31.08.2017PhD eksamen
31.08.2017Reservert for O.A. Hansen Ole Andreas Hansen
01.09.2017Abakus bedriftsintervju
04.09.2017TTM4516
05.09.2017Opptak linjeforening Abakus
06.09.2017Opptak linjeforening Abakus
07.09.2017Opptak linjeforeningen Abakus
09.09.2017Abakus intervju
11.09.2017Intervju ifbm IT-dagene v/Caroline Selte
12.09.2017Intervju ifbm IT-dagene v/Caroline Selte
14.09.2017Maria
14.09.2017Prosjektmøte m/M. Fornes (stud)
21.09.2017Møte v/Atef
21.09.2017Referansegruppemøte m/Mads Fornes (stud)
22.09.2017Planleggingsmøte for TTM4100
25.09.2017Maria
26.09.2017Maria
28.09.2017Maria
03.10.2017Øystein Gjermundnes IES (TFE4141 Design av digitale system 1)
04.10.2017Mari Langås
05.10.2017Urooj
17.10.2017AKAD styremøte
20.10.2017Intervju
23.10.2017Skype møte Gjøvik v/Ida Cathrine Karlsen
25.10.2017Disputas Håkon Jacobsen