ITEM calendar

Alternative view http://www.item.ntnu.no/calendars/primstav.php

WhenWhatDescriptionWhere
15.02.2017Kick off IIK
16.02.2017Kick off/IE-fakultetet Clarion Congress Hotel
28.02.2017Prøveforelesning Alvaro F. Fernandez Disputasrommet, hovedbygget
28.02.2017Disputas Alvaro Fernandez Fernandez Disputasrommet
15.05.2017Eksamensperioden starter Varer fra 15. mai - 10. juni 2017.
18.05.2017Prøveforelesning Anne-Lena Kampen Disputasrommet i Hovedbygget
18.05.2017Disputas Anne-Lena Kampen Disputasrommet, Hovedbygget
15.08.2017Teknostart/Infomøter m/fak. og institutt
16.08.2017Immatrikulering
21.08.2017Timeplanfestet undervisning 2.-5. år starter
05.10.2017Prøveforelesning Urooj Fatima Rådsrommet, Elektro
05.10.2017Disputas Urooj Fatima Rådsrommet Elektro
25.10.2017Prøveforelesning Håkon Jacobsen
25.10.2017Disputas Håkon Jacobsen
24.11.2017Undervisningsslutt 2.-5. årskurs
29.11.2017Eksamensstart 2. - 5. årskurs
21.12.2017Eksamensslutt for alle årskurs
08.01.2018Undervisningsstart