TTM4850 - langsgående, norskspråklig EiT landsby våren 2011, Inst. for telematikk

Virtuelt samhandlingsrom og fibernett

Oppgaven handler om å videreutvikle et samhandlingsrom/studio for generell høykvalitets audiovisuell samhandling over fibernett, og å videreutvikle og teste en anvendelse utviklet av vår landsby 2010, se link nedenfor. Oppgaven er tilknyttet forskningsprosjektene Collaboration Surfaces og Distributed Multimedia Plays, Inst. for telematkk.

http://www.item.ntnu.no/people/personalpages/fac/leifarne/eit2010.

http://tm-web.item.ntnu.no/~leifarne/Landsby2010/tivolidirektor.pdf

Til oppgaven trengs en rekke eksperter innen følgende teknologier:

 • 3D display-teknologi for presentasjon av 'nær-naturlig' video, tekst og grafikk
 • 3D kamerateknologi for opptak av 'nær-naturlig' video
 • Redigering av 3D video
 • Utvikling av 3D grafikk og animasjoner
 • 3D opptaks- og presentasjonsteknologi for 'nær-naturlig' lyd
 • Transport over optisk fiber
 • Kortholds trådløs forbindelse for lyd
 • Bruk og programmering av PC med kort for lyd og bildebehandling
 • Prosessering av 3D bilder og lyd
 • Koding av FPGA

For anvendelsen trengs eksperter innen

 • Regi av musikkdrama
 • Sangdrama, drama
 • Musikksamspill og solospill

Undervisning: Teamwork i tverrfaglige smågrupper, på tvers av grupper, og i storgrupper. Enkelte felles forelesninger. Landsbymøter. Gruppeøvinger. Observasjoner, refleksjoner, beslutninger og aksjoner. Loggføring og rapportering.

Det forventes at deltagerne i landsbyen kan tilegne seg ny kunnskap og kreere nye løsninger ettersom landsbyen er assosiert med forskningsprosjekter.

Det er obligatorisk fremmøte hver onsdag i semesteret.

Kontaktperson: Leif Arne Rønningen, landsbyleder og oppdragsgiver. leifarne@item.ntnu.no